SIKKERHETSROM
PERSONLIG SIKKERHET

Vårt tilbud:
- råd og veiledning
- risikoanalyser
- kurs og prosjektledelse
- gjennomføring

MOBIL SIKKERHET

Vårt tilbud:
- råd og veiledning
- risikoanalyser
- situasjonstilpassede løsninger

SKJULT FIENDTLIGHET

Vårt tilbud:
- råd, bistand til risikovurdering
- teknisk/taktisk støtte
- aksjon

TAKTISK MANIPULERINGVårt tilbud:
- råd og veiledning
- bistå med utviklingen av internt regelverk samt utvikling og gjennomføring av informasjons- og treningsprogrammer ovenfor definerte målgrupper.

fortivilet dame med datamaskin
orange_bakgrunn

OG Fysisk sikkerhet
OG Social Enginering
OG Konfliktløsning – skjult fientlighet
MIP® – Mobil sikkerhet