SIKKERHETSROM
PERSONLIG SIKKERHET

Vårt tilbud:
- råd og veiledning
- risikoanalyser
- kurs og prosjektledelse
- gjennomføring

MOBILSIKKERHET

Vårt tilbud:
- råd og veiledning
- risikoanalyser
- situasjonstilpassede løsninger

SKJULT FIENDTLIGHET

Vårt tilbud:
- råd, bistand til risikovurdering
- teknisk/taktisk støtte
- aksjon

TAKTISK MANIPULERINGVårt tilbud:
- råd og veiledning
- bistå med utviklingen av internt regelverk samt utvikling og gjennomføring av informasjons- og treningsprogrammer ovenfor definerte målgrupper.MOBIL KOMMUNIKASJON

Råd og veiledning - risikoanalyser - situasjonstilpassede løsninger


Vi har spesialisert tilbudet på fysisk skjerming av mobile, bærbare enheter som kommuniserer trådløst over mobilnettet. Vi forebygger avlytting av samtaler, avlytting av rom der enheten befinner seg, beskytter mot skjult lokalisering (sporing) av eier, tapping og manipulering av data m.v.

I tillegg har vi skjermingsverktøy mot RFID tapping av kredittkort, pass, telefoner osv. til bruk i utsatte omgivelser. Vi har utviklet et eget produktprogram (MIP) rettet mot dette problemområdet spesielt.

I tillegg har vi bygget kompetanse- og designet løsninger på beskyttelse mot skadelig elektromagnetisk påvirkning av mennesker - i forlengelsen av HMS regelverket.

dame snakker i telefon