SIKKERHETSROM
PERSONLIG SIKKERHET

Vårt tilbud:
- råd og veiledning
- risikoanalyser
- kurs og prosjektledelse
- gjennomføring

MOBILSIKKERHET

Vårt tilbud:
- råd og veiledning
- risikoanalyser
- situasjonstilpassede løsninger

SKJULT FIENDTLIGHET

Vårt tilbud:
- råd, bistand til risikovurdering
- teknisk/taktisk støtte
- aksjon

TAKTISK MANIPULERINGVårt tilbud:
- råd og veiledning
- bistå med utviklingen av internt regelverk samt utvikling og gjennomføring av informasjons- og treningsprogrammer ovenfor definerte målgrupper.SIKKERHETSROM

Råd og veiledning - risikoanalyser - situasjonstilpassede løsninger


Vi planløser sikkerhetsrom i foretak og private boliger på 3 alternative sikkerhetsnivåer med utgangspunkt i en strukturert analyse, og/eller ganske enkelt etter eiers ønske.

Typiske behov kan være økt sikkerhet i spesielle kontormiljøer, møterom, datasentraler, arkiver, lager/magasiner, - men også behov for ekstra sikkerhet i private boliger, på et utvalg hoteller m.v.

Eksempelvis vil et prosjekt bestå av fysiske installasjoner, preventiv overvåkning, alarmering og varsling, sikring av kommunikasjoner samt et utvalg offensive beskyttelsesteknikker.


PERSONLIG SIKKERHET

Fagmodulen tar for seg sikkerhetsmessige forhold knyttet til personer som er på reise- eller oppholder seg i ustabile områder, -tilhører spesielle bransjer, eller innehar utsatte posisjoner som generelt sett vektes på en risikoskala fra moderat til høy.

Man behandler også forhold som ID tyveri, spesiell sikring av mobilt utstyr, risiko for avlytting/tracking, detektere forhold knyttet til infiltrasjon, provokasjon og korrupsjonsanslag, ”Set-up’s”, trusler og utpressing.

Programmet har en egen, eksklusiv modul der man bevisstgjør og trener på strukturert observasjon, å tolke og vekte indikasjoner på risiko, ta kontroll på egen atferd under press, samt beherske et utvalg teknikker og metoder for å fjerne eller redusere risiko.

hengelås
to_menn